Związek Żołnierzy Wojska PolskiegoZwiązek Żołnierzy Wojska Polskiego

(ang.: The association of Soldiers of the Polish Armed Forces) nosi skrót ZŻWP jest organizacją zrzeszającą żołnierzy, także i tych w stanie spoczynku. Strona domowa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego mieści się pod adresem www.zzwp.pl. Dokumentem potwierdzającym przynależność do tego związku jest legitymacja związkowa.

Portal Photoid.eu ma przyjemność zaprezentować generowanie odbitki zgodnej rozmiarowo z wymogami ZŻWP:


http://generator.photoid.eu/idgenerator2.php?typee=zzwp

a także możliwość wykonania zdjęcia on line poprzez kamerę internetową:

http://generator.photoid.eu/webcamphotoid.php?type2=idwebuplzzwp2222