Konto Ideabank - otwórz i zyskaj nawet 1420 zł premii

 

Czy dziecku można wyrobić dowód osobisty?
Tak.
W niektórych przypadkach jest to nawet konieczne.

Kierując się oszczędnością czy brakiem czasu na pójście do fotografa możemy przygotować zdjęcie paszportowe w domu. Ponieważ fotografia jest i tak czarnobiała w dokumentach, w małej skali więc nie musi być super artystyczna, ba nawet u niektórych wyjdzie lepiej niż studiu fotograficznym.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie pierwszego dowodu osobistego.
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm.
3. Inny dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości (np. legitymacja szkolna, paszport) lub przybycie z rodzicem/opiekunem prawnym.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński).
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński);
6. Poświadczenie obywatelstwa polskiego (na żądanie Urzędu Miasta - w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest taki sam dla całej Polski. Jedynym miejscem różniącym poszczególne miasta jest pole wypełniane ręcznie dotyczące Urzędu gdzie składamy wniosek. Formularz wniosku znajduje się poniżej.