Info


Obecnie prowadzimy prace rozwojowe serwisu, więc jest możliwość chwilowego braku dojścia do usłg. Przepraszamy za utrudnienia. Planowane zakończenie prac 24 luty 2018.

dziękujemy za wyrozumiałość

dziękujemy za wyrozumiałość.


Dowod osobisty Wykonania zdjęcia do dowodu osobistego nie jest trudne, w poprzednim artykule napisaliśmy na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę podczas robienia zdjęcia (sprzęt, oświetlenie, ustawienie osoby) w tym artykule postaramy się przedstawić informację dotyczące parametrów używanych do weryfikacji zdjęcia.

Weryfikację zdjęcia wykonuje się w oparciu o stosowne ustawy (Rozporządzenia Rady Ministrów). Wśród ponad 50 ustaw dotyczących dowodów osobistych tylko niektóre zawierają informację dotyczące...

wykonania zdjęć. Najczęściej cytowaną ustawą w internecie dotyczącą zdjęć jest Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 lub Dz.U. 2009 nr 47 poz. 384. Najnowsza ustawa zawierająca informację dotycząca wykonywania zdjęć jest ustawa z 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131, Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) na której będziemy bazować. Analizując ustawy można je streścić w punktach:

 • fotografia ma być aktualna
 • rozmiar fotografii 35 milimetrów szerokości i 45 milimetrów wysokości
 • wizerunek osoby ma być wyraźny, nie budzący zastrzeżeń
 • osoba ma być bez nakrycia głowy i ciemnych okularów (osoby z wadami narządu wzroku mogą załączyć fotografię w okularach wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania musi wykonać fotografię której twarz jest w pełni widoczna i do wniosku musi dołączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty),
 • w uzasadnionych wypadkach na wniosek osoby składającej wniosek o wydanie dokumentu, fotografia może zawierać wizerunek osoby z otwartymi ustami lub nie naturalnym wyrazem twarzy. Można to wykorzystać przy wykonywaniu zdjęcia do dowodu osobistego dla niemowlęcia kiedy nie jesteśmy w stanie wykonać ujęcia z zamkniętymi ustami.
 • do wniosku mają być załączone dwie fotografie.

Dodatkowo mimo że ustawa tego nie definiuje można zwrócić uwagę na inne parametry zawarte na przykład w ustawie o wydawaniu paszportów takie jak:

 • jednolite tło,
 • brak refleksów w okularach,
 • odpowiednie wykadrowanie twarzy,
 • dobra jakość zdjęcia,
 • brak obramowania zdjęcia. 

Wszystkie punktu zebraliśmy dokładnie w weryfikatorze.

Literatura:

Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 Art. 29.

"1. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.5)).

3. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami."

Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1182 Art. 1.

"5. Do wniosku załącza się dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35x45mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego oraz

1) odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wystąpiły w związek małżeński,

2.) odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnym używanym nazwisku,

3) na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby."

Miniaturka dowodu: Wikimedia Commons, dowód zawiera nieprawidłowe wykadrowanie i ułożenie twarzy,

Comments   

# SuperRyjek 2013-02-16 22:08
W koncu znależlem odpowiedz dla siebie jakie wymiary ma oraz jak to mówi sutawa o wymianie oraz wyrabianiu prawa jazdy, dzieki serdecznie
Reply | Reply with quote | Quote
# Zdjęcie z błedem do dowodu osobistegoAbsurd 2013-07-13 10:55
Widać absurd, wzorzec a zbłędem - dobrze że są ludzie którzy tworza takie strony jak photoid.eu którzy zwracają na to uwagę , bo potem urzędnik odrzuca zdjęcie do dowodu osobistego
Reply | Reply with quote | Quote
# można ?Wiktoria Procajło 2014-02-03 17:08
A więc można się uśmiechać ? :cry: :lol:
Reply | Reply with quote | Quote
# Zdjęcie z kolczykami lub bez do dowoduPHOTO 2014-05-08 16:48
Niektóre urzędy żądają, aby zdjęcia były bez biżuterii na uszach (czekamy na interpretacje prawną ponieważ żaden przepis o tym nie mówi, może być to wymuszanie wykonywania fotografii w najbliższym punkcie foto, jak na razie czekamy na informacje od urzędnika – 08.05.2014. Można robić bez biżuterii lub poprosić urzędnika o ustawę informującą o tym zaleceniu – pierwsza osoba która prześle informacje o ustawie ma gratis zdjęcia w naszym serwisie)
Reply | Reply with quote | Quote
# Dowód osobisty - zdjęcie, fotki,Leonard 2014-06-13 17:57
dobre i jeszcze lepsze, thx
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh