nowy-dowod-osobisty-rzeszowMieszkańcy Rzeszowa  wniosek składają w Wydziału Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1, parter, pok.16 i 6, tel.875-43-90, 875-43-95 oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w centrum kulturalno - handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1, tel. 875 40 95 / 96 / 97.
Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.   

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU NOWEGO DOWÓD OSOBISTY RZESZÓW

Wydziału Spraw Obywatelskich,

ul. Okrzei 1,

parter, pok.16 i 6,

tel.875-43-90, 875-43-95

Wnioski przyjmowane są również w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w centrum kulturalno - handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1, tel. 875 40 95 / 96 / 97

Comments   

# szybkie wyrobienie dowodukatarzyna 2014-07-15 14:55
W naszym mieście dowód wyrobiono mojemu dziecku w przeciągu 5-ciu dni roboczych ze względu na pilną sytuację. Po rozmowie z przemiłym i o wysokiej kulturze dyrektorem Urzędu Miejskiego w Rzeszowie wszystko pozytywnie się skończyło. Więcej takich Urzędników !!! Pozdrawiam.
Reply | Reply with quote | Quote
# szybkie wyrobienie dowodukatarzyna 2014-07-15 15:00
W naszym mieście dowód wyrobiono mojemu dziecku w prze ciągu 5-ciu dni roboczych.Ze względu na pilną sytuację, po rozmowie z przemiłym i o wysokiej kulturze Panem Dyrektorem Urzędu Miejskiego w Rzeszowie wszystko skończyło się pozytywnie. Więcej Takich Urzędników!!!
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh