gdansk dowod osobistyZebrane Informacje dotyczące dowodu osobistego i Gdańsku:  Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia dowodu osobistego Gdańsk? Jak wyrobić dowód osobisty w Gdańsku? Gdzie i kiedy wyrobić dowód osobisty Gdańsk.  Skąd pobrać wniosek o dowód osobisty. Dowód osobisty jest obowiązkowym jedynym dokumentem tożsamości w Polsce, mającym termin ważności 10 lat.


Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie  dowodu osobistego (GDAŃSK i POLSKA)

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (możliwość wypełnienia w Urzędzie (w kolejce), jak i również do pobrania ze strony http://photoid.eu)
2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm (więcej informacji)
3. Inny dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, paszport) lub przybycie z rodzicem/opiekunem prawnym, w celu potwierdzenia tożsamości;
4. Odpis skrócony aktu urodzenia (tylko w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza gminą Gdańsk);
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński, jeżeli akt nie został sporządzony przez Urząd Miasta Gdańsk);
6. Poświadczenie obywatelstwa polskiego (na żądanie Urzędu Miasta Gdańsk- w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa).

Przy składaniu wniosku o wymianę dowodu osobistego proszę zabrać dodatkowo stary dowód osobisty (dotychczasowy)

Gdzie złożyć wniosek o dowód osobisty w Gdańsku?

Miejsce złożenia dowodu osobistego w Gdańsku

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 31, 32, 33, 34, 35
tel. 58 323 69 51 do 55

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 2
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
stanowiska 1, 2
tel. 58 323 71 71 i 72

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 5, 6, 7, 8
tel. 58 323 60 55 do 58

 Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Dowodów Osobistych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
tel. 58 323 63 72
fax: 58 323 66 72
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu osobistego:

1. Potwierdzenie złożenia wniosku (część B formularza)
2. Dowód osobisty (w przypadku wymiany)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Również sam dokument odbiera się osobiście. W przypadku osób obłożnie chorych lub niepełnosprawnych - należy skontaktować się z Urzędem.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu:

W Gdańsku na odbiór nowego dowodu osobistego czeka się od 3-4 tygodni.
Opłaty za wydanie dowodu osobistego
Brak, ustawowo nie pobiera się za wyrobienie dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego:

Osoba, która utraciła dowód osobisty musi niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

Więcej informacji o dowodzie osobistym

Na stronie photoid.eu znajdziecie Państwo więcej informacji o dowiedzie osobistym jak i generator on line przygotowania zdjęcie do dowodu osobistego. Szczególnie polecamy dla małych dzieci (dowód osobisty dla dziecka Gdańsk).

Innym źródłem informacji jest oficjalna strona miasta to jest Urzędu Miasta Gdańsk, gdzie znajdują się szczegółowe, standardowe informacje o dowodzie osobistym dla mieszkańców Gdańska. Adres strony: http://www.gdansk.pl/online?procedura=69

Comments   

# Dowód osobisty w Gdańsku to nie problemUrzędniczk z Gdańska 2013-01-04 22:08
:lol: , fajna robota!!! W Gdańsku przyjmujemy takie fotografie do dowodu osobistego wygenerowane u was :)
Reply | Reply with quote | Quote
# ObsługaTeodor 2014-01-31 14:53
Chyba Państwo żartujecie . To co tu napisane to kłamstwo. Pani u której załatwiałem zgłoszenie o zagubienie dowodu , w ogóle nie miała chęci zając się sprawą . Byłem w dniu 31.01.2014 o godzinie 14,10 w sprawie zgłoszenia zagubienia dowodu z oświadczeniem z podpisem mojej mamy . Zostałem zignorowany .Także nie życzę nikomu takiej obsługi
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh