dowod osobisty katowiceInformacje dotyczące dowodów osobistych w Katowicach:  Jak wyrobić dowód osobisty w Katowicach? Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia dowodu osobistego Katowice? Gdzie go wyrobić dowód osobisty Katowicach (godziny otwarcia).  Skąd pobrać wniosek o dowód osobisty, a także jakie dokumenty będą potrzebne przy wyrobieniu dowodu osobistego. Dowód osobisty jest obowiązkowym jedynym dokumentem tożsamości w Polsce.

Pierwszy dowód osobisty – dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie pierwszego dowodu osobistego:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (możliwość wypełnienia w Urzędzie (w kolejce), jak i również do pobrania ze strony http://photoid.eu oraz https://www.sekap.pl/katalog.seam;jsessionid=EDFAE008D54A579610A26C4E3144C576?cid=806)
2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm (więcej informacji o zdjęciu)
3. Inny dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, paszport) lub przybycie z rodzicem/opiekunem prawnym, w celu potwierdzenia tożsamości;
4. Odpis skrócony aktu urodzenia (tylko w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza gminą Katowice);
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński, jeżeli akt nie został sporządzony przez Urząd Miasta Katowice);
6. Poświadczenie obywatelstwa polskiego (na żądanie Urzędu Miasta - w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa).

Wymiana dowodu osobistego wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o wymianę dowodu osobistego:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (możliwość wypełnienia w Urzędzie (w kolejce), jak i również do pobrania ze strony http://photoid.eu oraz https://www.sekap.pl/katalog.seam;jsessionid=EDFAE008D54A579610A26C4E3144C576?cid=806)

2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm; (więcej informacji o zdjęciu)
3. Dotychczasowy dowód osobisty;
4. Odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku zmiany danych);
5. Poświadczenie obywatelstwa polskiego (na żądanie Urzędu Miasta - w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa).

Gdzie należy złożyć wniosek o dowód osobisty w Katowicach?

Miejsce złożenia dowodu osobistego w Katowicach

Urząd Miasta Katowice, Biuro Obsługi Mieszkańców

Adres: ul. Młyńska 4, parter

Telefon: 32 259-36-32, 32 259-36-33 lub  32 259-33-60 (numer do Referatu Dowodów Osobistych)

Godziny przyjmowania wniosków o dowód osobisty i wydawania d.o. :

poniedziałek i czwartek 7.30 - 17.00, wtorek i piątek7.30 - 15.30, środa 7.30 - 13.00.


Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu osobistego:

1. Potwierdzenie złożenia wniosku (część B formularza otrzymanego podczas złożenia wniosku)
2. Dowód osobisty (w przypadku wymiany)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Również sam dokument odbiera się osobiście. W przypadku osób obłożnie chorych lub niepełnosprawnych - należy skontaktować się z Urzędem.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu:
W Katowicach to okres około miesiąca

Opłaty za wydanie dowodu osobistego
Brak, ustawowo nie pobiera się za wyrobienie dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego w Katowicach
Osoba, która utraciła dowód osobisty musi niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

Więcej informacji o dowodzie osobistym

Na stronie photoid.eu znajdziecie Państwo więcej informacji o dowiedzie osobistym jak i generator on line przygotowania zdjęcie do dowodu osobistego. Szczególnie polecamy dla małych dzieci (dowód osobisty dla dziecka Katowice).

Innym źródłem informacji jest oficjalna strona miasta to jest Urzędu Miasta Katowice znajdują się szczegółowe, standardowe informacje o dowodzie osobistym dla mieszkańców Katowic. Adres strony: http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=&id=1240564109

 • UM Katowice: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat
 • UM Katowice:  Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 13 - 18 lat
 • UM Katowice: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 13 lat
 • UM Katowice: Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany imienia, nazwiska i/lub stanu cywilnego
 • UM Katowice: Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany adresu zameldowania
 • UM Katowice: Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany innych danych (administracyjna zmiana nazwy miejscowości lub ulicy, zmiana numeru kodu pocztowego, numeru domu, numeru lokalu)
 • UM Katowice: Wymiana dowodu osobistego z powodu zniszczenia, błędu i / lub wady technicznej
 • UM Katowice: Wymiana dowodu osobistego z powodu utraty jego ważności
 • UM Katowice: Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego
 • UM Katowice: Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
 • UM Katowice: Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty
 • UM Katowice: Udostępnienie danych z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych
 • UM Katowice: Wydanie zaświadczenia z akt dotyczących dowodu osobistego

Comments   

# Zgłoszenie utraty dowodu osobistegoJanusz POLOWCZYK 2012-11-02 18:12
Zgłaszam utratę dowodu osobistego w dniu 02 listopada 2012 pesel nr 51042518130
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh