Jednym z marzeń obywatela jest łatwość załatwiania spraw i minimum formalności. Aktualnie w celu wyrobienia nowego dowodu osobistego jest osobiste stawienie się dwa razy w urzędzie. Raz przy składaniu wniosku a drugi raz przy odbiorze wniosku o dowód osobisty.

Obecnie jednym z największych ułatwień jest przygotowanie zdjęcia do dowodu osobistego poprzez generator znajdujący się na tej stronie (link do generatora)

Zwolnione osoby ze stawienia się osobistego dla dowodu osobistego wobec osób obłożnie chorych (zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu) lub posiadających I grupę inwalidzką. Wtedy dokumenty może złożyć ktoś z rodziny a potem urzędnik przyjeżdża w umówionym terminie do domu osoby i tam załatwia resztę procedury.

Elektroniczny dowód osobisty – teraźniejszość.

Dziś w niektórych miastach, punktach możemy korzystać z takich udogodnień elektronicznych jak:

- zarezerwowanie miejsca w kolejce aby złożyć wniosek i odebrać dowód osobisty

- sprawdzić stan realizacji wniosku o wydanie dowodu osobistego poprzez stronę internetową. W zależności od ilości realizowanych wniosków termin może się różnić 1-2 tygodnie od standardowego 3 tygodniowego.

- wygenerować zdjęcie do dowodu osobistego używając zdjęcia zrobionego domowym (samodzielnym) sposobem. Kadrowanie i przycinanie według schematu odbywa się semi-automatycznie (generator znajduje się tutaj)

Elektroniczny dowód osobisty – przyszłość

Obecnie trwają pracę nad uruchomieniem elektronicznego dowodu osobistego pl. ID bazującego na elektronicznym podpisie. Czy da się usprawnić obecną procedurę. Wydaje się to bardzo trudne. Jeśli chodzi o wypełnienie formularza i dostarczenie fotografii – da się to zrobić bez problemu on line. W przypadku podpisu jest potrzeba digitalizacji i jest tu duży problem z możliwością podrabiania. (Skanowanie podpisu wymaga pewnych standardów, które ciężko zachować oddając dowolność użytkownikom posiadających różny sprzęt do kopiowania, oprogramowanie, papier i umiejętności oraz kopia oryginału podpisu musi być zdeponowana w archiwum). Dlatego ministerstwo chce od razu powiązać z elektronicznym podpisem. W momencie podpisu elektronicznego pierwszy etap można byłoby zrobić całkowicie on line.

Comments   

# znalezione w sieci o elektroniczny dowod osobistykorol 2012-05-04 15:46
Centrum Projektów Informatycznych realizuje projekt pl.ID – polska ID karta. Wkrótce polskim obywatelom zostanie oddany do użytkowania nowoczesny, elektroniczny dowód osobisty. Dzięki bezpłatnemu podpisowi elektronicznemu , zapisanemu w dowodzie, możliwe będzie korzystanie za pomocą internetu z usług oferowanych przez urzędy. Nowy dowód umożliwi dostęp do znajdujących się w rejestrach państwowych danych, dotyczących obywatela. Funkcja ta będzie szczególnie przydatna w przypadku konieczności dołączenia dodatkowych dokumentów (np. zaświadczeń, odpisów) z innych urzędów.
--- Projekt jest zgodny z unijnymi koncepcjami narodowego dokumentu identyfikacyjne go (eID).
--- Polska ID karta zakłada gromadzenie danych o osobach fizycznych i dokumentach w trzech rejestrach publicznych:
PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności);
CRASC (Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego – zostanie zbudowany w latach 2012-2013);
RDO (Rejestr Dowodów Osobistych).
Reply | Reply with quote | Quote
# Korzyści dla obywateli i przedsiębiorcówkorol 2012-05-04 15:48
możliwość korzystania z usług urzędu:

w dogodny dla obywatela sposób – tradycyjnie lub drogą elektroniczną;
bez konieczności osobistego stawiennictwa – potwierdzenie tożsamości obywatela za pomocą podpisu elektronicznego ;
poza godzinami pracy, dzięki uwierzytelnieni u i autoryzacji obywatela bez konieczności osobistego kontaktu z urzędnikiem;

skrócenie czasu poświęcanego na załatwienie spraw urzędowych;
ograniczenie ilości dodatkowych dokumentów koniecznych przy realizacji sprawy urzędowej (zaświadczenia, odpisy) dzięki przekazywaniu określonych danych z rejestrów państwowych bezpośrednio pomiędzy zainteresowanym i urzędami;
możliwość uzyskania odpisu z księgi stanu cywilnego w dowolnym miejscu w Polsce;
możliwość kontroli danych zgromadzonych w rejestrach państwowych, w tym także możliwość zdalnego złożenia wniosku o zmianę adresu zameldowania.
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh