dynamiczny drukUatrakcyjnienie wydruków jest nie lada wyczynem, między innymi wymyślono druk wypukły, kolory fluoryzujące, druk woskowy (inna faktura), druk z dźwiękiem, hologramy, druk soczewkowy (druk 3D). Psycholodzy od dawna poznali naturę człowieka i wiedza, że oko ludzkie wyłapuje ruch dlatego stworzyli dynamiczny obraz.

Dynamiczny obraz

Jeśli wydruk z holografem lub z folia 3D przechylimy mamy wrażenie ruchu. Jest to nic innego jak odbieranie innego obrazu pod róznymi kontami. Nakładając je na siebie (obok siebie) mamy wrażenie ruchu. Rewolucja jest wyświetlacz dla druku.

Połączenie druku z wyświetlaczem oraz uzupełnienie je o inne może powodować, że będziemy w przyszłości czytać drukowaną gazetę lub książkę. Dodatkowym atutem jest drukowanie po prostu będzie drukowała się na naszych oczach – druk gazet będzie miał nową formę.

 

Druk gazet na żądanie