Kiedy dziecko musi posiadać paszport?

W przypadku wyjazdu z dzieckiem poza strefę Schengen każde dziecko musi posiadać paszport (w strefie Schengen dziecko może podróżować posługując się dowodem osobistym). Wszystkie wpisy dzieci do paszportów rodziców straciły już ważność.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o paszport?

Od 17 stycznia 2013r. wniosek o paszport można złożyć w dowolnym organie paszportowym na terenie całego kraju, tj. w najdogodniejszym punkcie paszportowym.

Kto składa wniosek o wydanie paszportu dla dziecka?

Rodzice bądź opiekunowie, może to uczynić jeden z rodziców lub opiekunów z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekunów (wymagane jest poświadczenie za zgodność przez notariusza lub organ paszportowy). Dziecko musi być obecne podczas składania wniosku (nie dotyczy paszportów tymczasowych dla dzieci poniżej 5-go roku życia).

Jakie dokumenty składamy ubiegając się o paszport dla dziecka?

- wypełniony wniosek
- 1 kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie MSW http://www.paszporty.mswia.gov.pl/portal/content/p2i/30_techniczne/20_foto.html
- odpis skrócony aktu urodzenia (jeśli ubiegamy się o paszport po raz pierwszy)
- dowód uiszczenia stosownej opłaty paszportowej
- dotychczas posiadany paszport dziecka

Ile wynosi opłata za wydanie paszportu dla dziecka

- 70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany uczniom od 13 roku życia i studentom
- 30 zł - za paszport wydany osobie do 13. roku życia
- 30 zł - za paszport tymczasowy (ważny 1 rok)

Jak długo jest ważny paszport dla dziecka?

- 10 lat od daty wydania dla osób powyżej 13. roku życia
- 5 lat od daty wydania dla dzieci do 13. roku życia


Jak długo od daty złożenia wniosku trzeba czekać na wydanie paszportu?

Przeciętny czas oczekiwania - do 30 dni.

 

Kto może odebrać paszport dziecka?

Odbioru paszportu może dokonać jeden z rodziców.

Co to jest paszport?

Paszport – dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ państwa, uprawniający do przekraczania granic państwowych (niektóre państwa mogą wymagać dodatkowo wiz wjazdowych) i pobytu za granicą oraz poświadczający obywatelstwo.

Comments   

# wyrobienie zdjęciamatka 2013-07-24 15:19
ja mam 2 pociechy małe i jestem na emigracji, jak mi przychodzi wymiana paszportu to musze je targac po ambasadach, dobrze przynajmiej ze teraz nie musze sie meczyc o fotografie, - żyje w Niemczech.
Reply | Reply with quote | Quote
# wyrabianie zdjęciaojciec 2013-11-02 01:35
tak paszport dla maleńst jest co roku, natomiast dowód osobisty raz na 5 lat, pozatym dobrze mieć dwa dokumenty ;)
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh