dowod osobisty zabrze

Zgromadzone Informacje przydatne przy wyrabianiu nowego dowodu osobistego, wymianie czy zgłoszenia zagubienia. Jak wyrobić szybko i tanio nowy dowód osobisty w Zabrzu.

 

 

Miejsce składania wniosku i wydawania nowego dowodu osobistego w Zabrzu


Wydział Zarządzania Obiegiem Dokumentów
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Czynne:
poniedziałek - piątek 7.30 - 17.00
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego Zabrze

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (możliwość wypełnienia w Urzędzie w Zabrzu (w kolejce), jak i również do pobrania ze strony )
2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm (więcej informacji oraz internetowy generator  http://photoid.eu)
3. Inny dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, paszport) lub przybycie z rodzicem/opiekunem prawnym, w celu potwierdzenia tożsamości;
4. Odpis skrócony aktu urodzenia (tylko w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza gminą Zabrze);
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński, jeżeli akt nie został sporządzony przez Urząd Miasta Zabrze);
6. Poświadczenie obywatelstwa polskiego (na żądanie Urzędu Miasta Zabrze- w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa).

Przy składaniu wniosku o wymianę dowodu osobistego proszę zabrać dodatkowo stary dowód osobisty (dotychczasowy)

Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu osobistego:

1. Potwierdzenie złożenia wniosku (część B formularza)
2. Dowód osobisty (w przypadku wymiany)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Również sam dokument odbiera się osobiście. W przypadku osób obłożnie chorych lub niepełnosprawnych - należy skontaktować się z Urzędem. Odbieramy nowy dowód osobisty Zabrze w miejscy złożenia podania.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu (dowód osobisty Zabrze)

W Zabrzu na odbiór nowego dowodu osobistego czeka się jeden miesiąc.


Opłaty za wydanie dowodu osobistego
Brak, ustawowo nie pobiera się za wyrobienie dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego:
Osoba, która utraciła dowód osobisty musi niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

Zdjęcie do dowodu osobistego Zabrzu
Zdjęcie można wykonać poprzez generator fotografii on line dostępnej na tej stronie powyżej. Szczególnie nadaje się dla osób zabieganych, oszczędnych oraz do przygotowania zdjęć dla dzieci. Zdjęcie również wykonują odpłatnie fotografowie w centrum miasta koszt od 25-48zł

Więcej informacji o dowodzie osobistym.

Na stronie photoid.eu znajdziecie Państwo więcej informacji o dowiedzie osobistym jak i generator on line przygotowania zdjęcie do dowodu osobistego. Szczególnie polecamy dla małych dzieci (dowód osobisty dla dziecka zabrze).

Innym źródłem informacji jest oficjalna strona miasta to jest Urzędu Miasta Lublin, gdzie znajdują się szczegółowe, standardowe informacje o dowodzie osobistym dla mieszkańców Lublina. Adres strony: http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=50143

NOWY DOWÓD OSOBISTY ZABRZE

Add comment


Security code
Refresh