biznes plan czsopismaSkoro istnieje tak duża liczba ładnie wydawanych czasopism kolorowych to czy oznacza to, że robienie czasopisma jest bardzo opłacalne. Dlaczego tak dużo tytułów znika z rynku? Czy jest to wina małej rentowności przy takiej liczbie konkurencyjnych tytułów? Postaramy się  to sprawdzić biznesowo.


Zacznijmy od charakterystyki przedmiotu biznesu
Czasopismo to periodyk przekazujący bieżące informacje lub informacje wymagające uwypuklenia (zwrócenia uwagi) takie jak ważne, modne, poczytne – interesujące. W tradycyjnej formie jest drukowane i dystrybuowane wśród czytelników.
Czasopismo ma swój charakter, tematykę oraz grupę docelową. Zanim przystąpi się do planowania biznesplanu warto jest określić powyższe parametry. Załóżmy, że mamy czasopism motoryzacyjne, grupą docelową są panowie dobrze zarabiający lubiący ekologię i komfort.

Na czym czasopismo może zarabiać?
Pierwsze podstawowe pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć przystępując do konstruowania biznes planu. Czasopismo jako medium przekazu informacji może zarobić na różnego typu reklamach - reklamy graficzne, artykuły sponsorowane wprost lub zamawiane, aby wpłynąć na opinię społeczną - rynek. Dodatkowo reklamy na internetowej stronie czasopisma czy w newsletterze. To wszystko opłaca reklamodawca. Oczywiście czasopismo może mieć  reklamodawców w różnych kategoriach np. dla czasopisma motoryzacyjnego będą nimi firmy produkujące i salony sprzedające auta, chemia samochodowa a nawet miejsca wypoczynkowe. Ważne jest przeanalizowanie rodzajów i zasobności portfela przyszłych klientów.

Druga strona, która może płacić to czytelnicy – klienci spodziewający się ciekawej treści w atrakcyjnej formie. Może być to w postaci prenumeraty lub kupna pojedynczych egzemplarzy, jak również sprzedaż internetowa pojedynczych artykułów np. za pomocą SMS. Kiedy już wiemy na czym możemy zarobić skupmy się na kosztach to przecież one określają ile trzeba zainwestować.

Koszty związane z czasopismem

Koszty bezpośrednie wiążące się bezpośrednio z każdym wydaniem  czasopisma.  W tym biznes planie czasopisma zacznijmy od tego ponieważ jest to łatwe do określenie.
- koszty artykułów - artykuły możemy uzyskiwać, nieodpłatnie od autorów ale wymaga to zabiegów i zapewnienie innej formy wynagrodzenia (np. promocji autora). Artykuły na rynku kosztują od 300zł za 10 stron maszynopisu do 500, specjalistyczne sięgają nieraz ceny powyżej 5000 tys. (raporty).
- koszty grafiki – czasopismo musi być wizualnie atrakcyjne, dlatego jest ono ilustrowane zdjęciami, wykresami. Materiały te można zamówić u grafika lub kupić w  sklepie z grafikami (fotostocku).
- koszty korekty językowej - na rynku cena kształtuje się w granicach 30-150zł za stronę
- skład czasopisma (DTP) łamanie tekstu, rozmieszczenie grafik, szpalt. Na rynku polskim cena waha się od 100zł do 500zł. Skład ma duży wpływ na przyjazność czasopisma dla oka.
- koszt druku - zależy od ilości wydrukowanych egzemplarzy (jeśli czasopismo jest drukowane w 1000 egzemplarzy stosuje się technologie druku offsetowego, cena pierwszego tysiąca zawiera przygotowanie nośników i jest o wiele droższa od kolejnych tysięcy), wielkości egzemplarza, papieru, koloru i wykończenia. Czasopismo w nakładzie 1000 egzemplarzy 32 strony full kolor można wydrukować już za 5000 zł).

Koszty pośrednie – czyli takie, które są rozkładane na poszczególne wydania i inne działania firmy.
- koszty związane z działalnością gospodarczą umożliwiającą sprzedaż periodyka i sprzedaż reklam.
- koszty zatrudnienia redaktora naczelnego, w polskim prawie prasowym każdy periodyk musi posiadać redaktora naczelnego
- koszty pozyskiwania reklamodawców
- koszty organizacyjne czasopisma
- koszty promocji czasopisma
- koszty prowadzenia strony internetowej.

Koszty „rozruchowe” – czyli takie, które trzeba ponieść aby rozpocząć działalność
- rejestracja czasopisma ok. 50zł w sądzie
- zgłoszenie działalności gospodarczej lub rozszerzenie wpisu
- koszt komputerów i oprogramowania dla pracownika
- koszt opracowania loga, loyautu

Zaplanujmy więc modelowe czasopismo o ekologicznych pojazdach w nakładzie 5000 sztuk, stron 32 + okładka, pełny kolor (4+4)
Wydatki:
Koszty bezpośrednie
- pozyskanie artykułów 10 artykułów *300zł = 3000zł
- korekta tekstu 30 stron *30zł = 900zł
- koszty grafiki 2500zł
- koszt składu (32+4)stron * 100zł = 3600zł
- koszt druku 20 000zł
- koszt wynagrodzeń (załóżmy) 5000zł
Przychód
Reklamodawcy – 20 tyś
Sprzedaż 4 000 egzemplarzy 3zł zysku to przychód 12 000zł
Sprzedaż reklam w Internecie 5 000zł

Podsumowując koszty 35 tys., przychód 37 tys. = 2 tys. zysku. Czy to się w takim razie opłaca? Jeśli masz pomysł na zwiększenie sprzedaży, pozyskiwanie treści i wykorzystanie treści już posiadanej przez Wydawnictwo to tak. Przykładem może być portal zrobiony na bazie artykułów z czasopisma – reklama w drukowanym czasopiśmie jest jednorazowa zaś na portalu internetowym związana z czasem ale tu już zaczynamy dotykać tematyki portalu.
Jeśli masz pomysł, szukasz porady podziel się na naszym forum o drukowaniu. Prezentowany tu biznes plan czasopisma jest ogólny i dla  każdego przypadku wymaga uszczegółowienia i dopracowania.


Biznes plan czasopisma – krok po kroku w pytaniach.
Pomocniczy zestaw pytań aby opracować biznesplan czasopisma
1.    Tematyka czasopisma
2.    Konkurencja na rynku
3.    Analiza SWOT, przyszłego czasopisma
4.    Grupa docelowa, czytelników, rodzaj dystrybucji
5.    Wielkość nakładu, rodzaj papieru i wykończenia
6.    Struktura reklamodawców
7.    Forma organizacji (spółka cywilna, organizacja NGO, …)
8.    Plan budżetowy
a.    Wynagrodzenie redaktora naczelnego
b.    Wynagrodzenie osoby prowadzącej
c.    Skład DTP
d.    Grafika
e.    Koszt artykułów
f.    Dystrybucja-sprzedaż
9.    Analiza ryzyk
10.    Plan rozwoju
11.    Finansowanie
12.    Podsumowanie