Praca dyplomowa - jak napisaćPraca magisterska jest nie tylko zwieńczeniem i podsumowaniem pięcioletnich studiów magisterskich. Może być także wizytówką studenta i swoistym listem polecającym w poszukiwaniu pracy. Przyszły pracodawca może się zorientować w twoich różnorodnych talentach i umiejętnościach.

Również w umiejętnościach twórczego i logicznego myślenia, rzetelności i innowacyjności w rozwiązywaniu problemów. A także w technicznych umiejętnościach prezentacji wyników, zarówno w aspekcie logiki i „dramaturgii” wywodu, jak i technicznego przygotowania tekstu: jakości ilustracji, składu komputerowego, oprawy, opublikowania w internecie itp.

Praca magisterska jest dla studenta swoistą pracą mistrzowską. Tak jak dla krawca uszycie „dyplomowego”, mistrzowskiego garnituru. Z tym, że ocenie „mistrzostwa” poddana jest twoja umiejętność naukowego rzemiosła: wyszukiwania i identyfikowania problemów, zbierania i wyszukiwania informacji, krytycznego weryfikowania hipotez oraz argumentacji wywodów. Jak również – co zaznacza się „między wierszami” - umiejętność doboru partnerów do pracy oraz efektywnego współdziałania z nimi. Kształcenie uniwersyteckie jest w gruncie rzeczy kształceniem „biznesowym”. Myślenie jest – mimo całego tego oszałamiającego postępu technicznego – najdoskonalszą technologią i dlatego poszukuje się dobrych i sprawnych intelektualnie pracowników. Zwłaszcza tych, którzy potrafią rozpoznawać (identyfikować) problemy, analizować je i poszukiwać rozwiązań.

Przystępując do pisania pracy magisterskiej nie zabierasz się tylko za eleganckie zakończenie studiów drugiego stopnia. Tworzysz swoją przyszłość. Dlatego warto w ten proces włożyć maksymalnie dużo zaangażowania i wysiłku. Tak jak biegacz na finiszu... Pięć lat to długi dystans (trzy lata studiów pierwszego stopnia oraz dwa studiów magisterskich). Czy starczy czy sił na efektowną końcówkę?
I czy finiszować będziesz w czołówce, czy tylko gdzieś w „ogonie”? Praca magisterska jest pisemną pracą naukową poświadczająca o naukowych i uniwersyteckich umiejętnościach studenta. I warto pamiętać, że nauka jest bardziej procesem dochodzenia do prawdy i metodą rozwiązywania problemów, niż miejscem gromadzenia informacji. W pracy magisterskiej nie chodzi o to, żeby student się bardzo napracował i zmęczył. Chodzi o to, żeby wykazał się swoja wiedzą, umiejętnością planowania badań, umiejętnością syntezy i krytycznego myślenia.

Więcej informacji w pliku pdf - opracowaniu Stanisława Czachorowskiego Jak napisać pracę magisterską?


Pobierz plik pdf

 

Spis treści opracowania Jak napisać pracę magisterską Stanisława Czachorowskiego

WSTĘP
WSTĘP WSTĘPU ....................................................................4
ETAPY POZNANIA NAUKOWEGO...............................................5
OD KIEDY ZACZĄĆ PISANIE? ....................................................7
PO CO I DLACZEGO STUDIOWAĆ BIOLOGIĘ? ..............................8
OD CZEGO ZACZĄĆ? ...............................................................9
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA CZYLI CO INNI NAPISALI W TEMACIE „PISANIE PRACY MAGISTERSKIEJ” ......................................10
ZAZNACZENIE WŁASNEGO PROBLEMU BADAWCZEGO.................11
CEL NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (CEL PRACY).........................11
MATERIAŁ I METODY .............................................................11
TECHNIKA PISANIA, CZYLI JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ................13
ZBIERANIE NOTATEK..............................................................13
WYNIKI – CZYLI JAK NAPISAĆ PRACĘ MAGISTERSKĄ...................14
WSTĘP DO WYNIKÓW - KOMPOZYCJA CAŁOŚCI.........................14
PRZYKŁADOWY SCHEMAT STRUKTURY PRACY MAGISTERSKIEJ....15
Strona tytułowa .....................................................................15
Podziękowania ........................................................................16
Spis treści ..............................................................................17
1. Wstęp................................................................................17
2. Materiał i metody .................................................................17
3. Wyniki................................................................................18
4. Dyskusja ............................................................................19
Wnioski lub podsumowanie.......................................................20
Streszczenie (abstrakt) ............................................................20
Streszczenie w języku angielskim ...............................................20
Piśmiennictwo ........................................................................20
Załączniki (tabele, rysunki)........................................................21
ESTETYKA CZYLI JAK TO BĘDZIE WYGLĄDAŁO – WYNIKI CD.......21
WSTĘP – CZY PISAĆ SAMEMU, CZY TEŻ ZLECIĆ (NA)PRZEPISANIE? ..21
OBJĘTOŚĆ PRACY MAGISTERSKIEJ ...........................................22
ESTETYKA I STRONA FORMALNA .............................................22
POPRAWKI, WSPÓŁPRACA ZE MNĄ ...........................................23
CZCIONKA, MARGINESY, USTAWIENIA STRONY, AKAPITY............25
FORMATOWANIE TEKSTU........................................................25
ILUSTRACJE, TABELE..............................................................26
JĘZYK I STYL .......................................................................26
DYSKUSJA............................................................................26
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO..............27
PIŚMIENNICTWO ..................................................................27
ZAŁĄCZNIKI.........................................................................29

 

Strona Autora: http://www.uwm.edu.pl/czachor/